Ұсынылатын әдебиеттер


1. Маслова. В.А.  Когнитивная лингвистика: учебное пособие. – Минск: Театра Системе, 2004г.

2.Оразалиева Э, Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы; Алматы, 2007ж.

3.Әмірбекова  А.Б. Концептілік құрылымдардың поэтикалық мәтіндегі вербалдану ерекшелігі

4. Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмоция, символ, тілдік сана. – Алматы: Ғылым, 1998ж.