Ұсынылатын негізгі әдебиеттер


1. Маслова. В.А.  Когнитивная лингвистика: учебное пособие. – Минск: Театра Системе, 2004г.

2. Оразалиева Э, Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы; Алматы, 2007.

3. Сыбанбаева А. Концептуалды метафора. А., 2000.

4.Зайсанбаева.Г. Метафоралы  аталымдардың  когнитивтік  аспектісі(біріккен  зат  атаулары  негізінде) ф.ғ.к.  дәрежесін  алу  үшін  жазылған  диссертация  Алматы, 2004.