Сұрақтар мен тапсырмалар


1.Тілдік тұлға мәселесінің зерттелуі жайлы не білесің?

2. Тілдік тұлға дегеніміз не?

3. Ю.Н.Караулов  ұсынған  тілдік  тұлғаны  танудың  үш  деңгейлік үлгісіне не жатады?