Ұсынылатын әдебиеттер тізімі


1.     Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 1999

2.     Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. А., 1992

3.     Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. А., 1998.

4.  Ақбердиева Б. Когнитивтік лингвистикаА.,2009ж.

5.  Тілеубердиев Б. Қазақ ономастикасының лингвоконцептологиялық негіздері:    Алматы, 2007ж

6.Дмитриева Л.М. Онтологическая и ментальная бытие топонимической системы. Автореферат. Дис... д‑ра наук. – Екатеринбург: 2003