3.3. Тарихи романдарды оқу


Өздік жұмысының мақсаты: Студент назарын тарихи тақырыпқа арналған шығармадағы көркемдік көрініске, тарихи шындыққа қоғамдық өмірдегі нақтылы құбылыстарға, болған уақиғаларға сол заманда өмір сүрген тұлғалардың арқау болатындығына аударту.

Әдістемелік нұсқау: 1.Алпысбаев Қ.Тарихи шығарма: таным және көркемдік. А., 1976ж. 2. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы.А.,1979ж. 3.Дәдебаев Ж.Қазақтың тарихи романы: дәстүр мен жаңашылдық.А.,1988ж. 4.Бердібаев Р. Роман және заман. А.,1967ж. 5.Бердібаев Р. Қазақ романы. А., 1975ж. 6.Лизунова Е. Қазіргі қазақ романы.А.,1966ж. 7.Елеукенов Ш.Қазақ романы және қазіргі дәуір.А., 1968ж. 8.Майтанов Б. Қазақ прозасындағы замандас бейнесі.А., 1982ж. 9.Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. А.,1975ж.