4.15. Ғ.Мүсіреповтің көркемдік әлемі


Өздік жұмысының мақсаты: Ғ.Мүсіреповтің көркемдік әлемінің бейнелі тіліне, жазушының шығармашылық ізденістеріне айырықша көңіл аударту.

Әдістемелік нұсқау: Ғ.Мүсіреповтің көркемдік әлемі типологиясының тұрақты белгілерін пайымдауда «Оянған өлке» романының екінші кітабы «Жат қолында» романы үлкен рөл атқарады.

Бір кездегі қазақ даласын билеп-төстеген қуатты күштердің өз ұясында пайда болған жаңа қатынастардан талқан болуын Мүсірепов «Жат қолында» романында сұңғыла сезімталдықпен суреттейді. Романында қазақ даласына «кешігіп болса да келіп жатқан» жаңа қожайындардың түрлі мақсат пен мінездері де үлкен суреткерлікпен бейнеленеді.

Ғ.Мүсіреповтің «Жат қолында» романының көркемдік жүйесінде халқымыз ХХ ғасырда тап болған шаруашылық, саяси-әлеуметтік, рухани-мәдени күрделі,қиын жайларға қатысты талай-талай астарлы ойлардың барлығы анық. Зинол-Ғабиден Бисенғали,Жамал Манкеева Қазақ филологиясы:егіз негіз(Ғылыми мақалалар жинағы) –Алматы: «Арыс»баспасы,2010. – 168бетін қараңыз.