Осы саладағы терминдер мен ұғымдар


цитология

цитохимия

иммуноцитохимия

эмбриология

гистология

цитоплазма

авторадиография

будандастыру

патогенез

морфология

биотехнология

жасуша, торша

организм

препарат

онтогенетикалық жiктелу

протоплазма

аутопсия

гистохимия

люминесценттi микроскоп

морфогенез

микроскоп

биопсия

электронды микроскоп

морфометрия

Онтогенез - (ontogenesis, грек. «оntоs»-жекелей, «gеnеs»-шығу тегi; жануарлардың алғашқы туған күнiнен бастап, өмiрiнiң соңына дейiнгi барлық өзгерiстерiн қайталап жеке дамуы);

Филогенез - (грек. «phylоn»-туыс, әулет, тайпа; организмнiң тарихи даму процесi);

Дифферон - (differo, жетiлу бағытын құрастыратын жасушалар түрiнiң жиынтығы);

Эпигенез - (ұрық өскен кезде ағзалардың өзгеруi туралы ұғым);

Преформизм - (ұрық дамуы, одан түзiлетiн организмнің белгiлерiн алдын ала анықтайтын құрылым, ол организмнің жыныс жасушаларында болады деп есептейтiн iлiм)