Сұрақтар


1. Микроскоптың құрылысы қандай?

2. Микроскоппен жұмыс iстеудiң негiзгi ережелерiне не жатады?

3. Микроскоптардың көру қабiлеттiлiгi дегенiмiз не?

4. Электронды микроскоптың ерекшелiгi неде?

5. Жарық және электронды микроскоптардың қандай түрлерiн бiлесiз. Олардың ерекшелiктерi неде?

6. Жасушаларды, ұлпаларды және ағзаларды зерделеуге арналған қандай әдістерді білесіз? Әрқайсысына сипаттама беріңіз.