Осы саладағы терминдер мен ұғымдар


рефлекс доғасы

жүйке

жүйке түйiндерi

нейроселбестiргiш

жүйке ядролары

тiтiркенiс

торлы құрылым

нейрогистология

неокортекс

рефлекс

мотонейрондар

нейропиль