Сұрақтар


1.     Көз алма қабырғасындағы сыртқы қабық бөлiмдерiн ата.

2.     Көз алма қабырғасындағы ортаңғы қабыққа қандай бөлiмдер кiредi?

3.     Тор қабықтың жарық микроскопында көрiнетiн қабаттарын ата.

4.     Сыртқы және iшкi шекаралық жарғақтар неден құралған?

5.     Тор қабықтың сыртқы және iшкi түйiршiктi қабаттары не құрады?

6.     Тор қабықтың сыртқы және iшкi торлы қабаттары неден құралған?

7.     Көру жүйесiн нелер түзедi?

8.     Таяқша және сауытша торшалардың электронды микроскоптағы құрылысының ерекшелiктерi неде?

9.     Сезiм ағзаларына қандай құрылым, қызмет белгiлерi тән?

10.  Есту және тепе-теңдiк ағзаларының қай жерiнде сезгiш торшалар орналасады?

11.  Құрыш жарғақты шытырман қабырғасын атап, ондағы құрылым және қызмет ерекшелiктерiнiң маңызы неде екенiн баянда.

12.  Кеңiстiң тарағы және статикалық дақ дегенiмiз не? Олар қай жерде орналасады?

13.  Талдаушы күрделi рефлекторлық доғаның қай бөлiмiн түзедi?

14.  Есту және тепе-теңдiк талдаушыларының нейроциттерiн ата.