Осы саладағы терминдер мен ұғымдар


гомеостаз

нефрондар

бағаналар

мезангий

подоциттер

реабсорбция

бүйрек астауы

зәр өзегі

бүйрек денешігі

тамырлар шумағы

қабықша шумағы

ілмешек иіні