№ 4 - тақырып: Когнитивтік лингвистиканың басқа ғылымдармен байланысы