№ 7 - тақырып: Тіл – ойлау мен таным құралы, ойлау мен таным үдерістерінің өзара байланысы