№ 11 - тақырып: Концептуалдық метафораның тілдік табиғаты