№ 12 - тақырып: Тілдік тұлғаның когнитивтік дәрежесі