№ 14 - тақырып. Тілдің танымдық құрылымының мифтік негіздері