Емтихан сұрақтары


 1. Пән, міндеті және қой селекциясы мен интенсивті өсіп өну биотехнологиясы.
 2. Қойдың биологиялық ерекшеліктері
 3. Қой конституциясы мен экстерьеріеің ерекшеліктері.
 4. Қой жасын тісі бойынша анықтаудың тәжірибелік маңызы.
 5. Конституция жөнінде түсінік және П.Н. Кулешов және М.Ф. Иванов бойынша конституция типтерінің жіктелуі.
 6. Қой көбеюінің биологиясы.
 7. Қошқарлар мен саулықтардың көбею мүшелері.
 8. Қойлардың жыныс мүшелерінің құрылымы мен қызметі.
 9. Қойды жасанды ұрықтандыру технологиясы.
 10. Қошқарларды шағылысқа дайындау.
 11. Саулықтарды шағылысқа дайындау.
 12. Табын жасақтау.
 13. Қойларды шағылыстыру: жыныстық жетілуі, алғаш ұрықтандыру жасы.
 14. Шағылыстыру түрлері.
 15. Ұрықтандыруға саулық таңдау.
 16. Саулықты қоздатуға дайындау.
 17. Саулықтар мен жаңа туған төлдерге жасалатын күтім.
 18. Көктемгі қоздатудың артықшылықтары мен кемшіліктері.
 19. Қысқы қоздатудың артықшылқтары мен кемшіліктері.
 20. Жас төлдерді жасақтау.
 21. Жүн өндіру жағдайы мен динамикасы.
 22. Жүннің түзілуі мен өсуі.
 23. Жүн талшықтарының морфологиялық құрылымы.
 24. Жүн топтары, оларға сипаттама.
 25. Жабағы, оның элементтері.
 26. Жүннің физика-техниникалық қасиеттері.
 27. Қой етін өндіру жағдайы мен динамикасы.
 28. Өойдың ет өнімділігінің көрсеткіштері, оны бағалау экстерьері.
 29. Қойдың ет өнімділігін жоғарылату.
 30. Таза талшық шығымын анықтаңыз.
 31. Тұқым, аталық із, кросс жөніде түсінік.
 32. Қойды өндірістік жіктеу.
 33. Әр түрлі өнімділік бағыттағы негізгі қой тұқымдары.
 34. Биязы жүнді бағыттағы қой тұқымдарының биологиялық және өнімділік ерекшеліктері.
 35. Биязылау жүнді бағыттағы қой тұқымдарының биологиялық және өнімділік ерекшеліктері.
 36. Ұяң жүнді бағыттағы қой тұқымдарының биологиялық және өнімділік ерекшеліктері.
 37. Қылшық жүнді бағыттағы қой тұқымдарының биологиялық және өнімділік ерекшеліктері.
 38. Сандық белгілер.
 39. Сапалық белгілер.
 40. Қойлардың шаруашылық-пайдалы белгілерінің түұым қуалағыштығы.
 41. Қойлардың қнімділік белгілерінің қайталанғыштығы.
 42. Қойларды аталық із бойынша өсірудің маңызы.
 43. Будандастыру түрлері.
 44. Таза тұқымды мал өсіру – маңызы, қолдану мақсаты,
 45. Генетикалық және фенотиптік байланыстар. (корреляция)
 46. Қой шаруашылығындағы гибриттеу.
 47. Табиғи және қолдан сұрыптау.
 48. Экстерьері мен өнімділігі бойынша сұрыптау.
 49. Шежіресі бойынша сұрыптау.
 50. Қошқарларды ұрпағының сапасы бойынша сұрыптаудың жалпы принциптері.
 51. Жұп таңдау әдістері.
 52. Гомогенді жұп таңдаудың мақсаты мен маңызы.
 53. Гетерогенді жұп таңдаудың мақсаты мен маңызы.
 54. Жеке жұп таңдаудың мақсаты мен маңызы.
 55. Топтық жұп таңдаудың мақсаты мен маңызы.
 56. Қой бонитировкасы түсінігі.
 57. Бонитировкалау техникасы, өткізу уақыты.
 58. Биязы жүнді бағыттағы қой тұқымының стандарттық талаптары.
 59. Биязылау жүнді бағыттағы қой тұқымының стандарттық талаптары.
 60. Ұяң жүнді бағыттағы қой тұқымының стандарттық талаптары.
 61. Қылшық жүнді бағыттағы қой тұқымының стандарттық талаптары.
 62. Қойларды кластарға бөлу.
 63. Жеке бонитировка.
 64. Кластық бонитировка.
 65. Қой шаруашылығында асыл тұқымды жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыру.
 66. Қой ұрықтануын жоғарылатуға әсер ететін факторлар.
 67. Қой төлдегішьігін жоғарылатуға әсер ететін факторлар.
 68. Қойды сырғалау әдістері.
 69. Қой малдарының асыл тұқымдық кітабының маңызы. Асыл тұқымдық кітаптар.
 70. Қойлардың өсіп-өнуінің биологиялық және физиологиялық нормативтері.
 71. Өндіре (заводтық) будандастыру – маңызы, қолдану мақсаты.
 72. Кезек будандастыру – маңызы, қолдану мақсаты.
 73. Сіңіре будандастыру – маңызы, қолдану мақсаты.
 74. Кіріспе будандастыру - маңызы, қолдану мақсаты.
 75. Кәсіптік будандастыру – маңызы, қолдану мақсаты.