«Сфрагистика мен геральдика, вексикологияның тарих ғылымындағы орны мен маңызы».  1. Геральдиканың тарих ғылымына қосар үлесi. Геральдиканың ғылым ретiнде дамуы. Герольдтар институты.
  2. Сфрагистиканың ғылыми дамуы
  3. Вексилология қосалқы тарихи пән.
  4. Тәуелсіз Қазақстан рәміздері

Геральдика және сфрагистика. Геральдика мен сфрагистиканың қосалқы тарихи пәндердегі рөлі. Орта ғасырларда елтадбалардың енгізілу тарихы. Еурапада геральдиканың дамуы мен таралуы. Герольдтар институты. Алғашқы елтаңба. Геральдикалык калқанды таңбалаушы ең көне мөр. Қаланың алғашқы азаматтық елтаңбасы. «Блазон» геральдиканың тілі ретінде пайда болуы. Елтаңба тинктурасы - геральдикадағы түс пен терінің болуы, Елтаңбаның қүрамындағы қалқан, крест, гирлянда, шлем ұстатушы, ұран. Қалқан қүрамындағы раугуел, «құрметті қарапайым» бейнелер, адам, жануар, құс, балық және жәндіктер, өсімдіктер бейнесі. Атаулар сапасы ретіндегі геральдикалык рәміздер. Байланыс сызыктарының белгілері. Жапон геральдикасы - мондар, йомондар. кайемондар. Империя моны. «Павлов» моны. Қазақ танбасының рулық геральдика ретінде колданылуы. Қазақстан қалаларының елтаңбалары.

Мөрлердің тарихи негіздемесі. Пошта штемпельдері. АҚШ-тың үлкен мемлекеттік мөрі. Штаттар мөрі. Қазақ хандарының мөрі.

Тулардың шығуы. Батыс әлеміндегі Вексиллумның алғашкы ту ретінде болуы. Ағашқа жанылған бекітілген алғашқы ту (Қытай). Жаңа тулардың формаларын жасаудағы геральдиканың ролі. Тулар қызметі. Юнион Джек, Юнион ту, Француз, дат, орыс- триколоры (үштік бояулары). Теңдессіз тулар. Тулардағы эмблемалардың колданылуы. Аластатылған эмблемалар - орақ пен балға, нацистік свастика, «көңілді Роджер».

Егеменді Қазақстанның мемлекеттік рөміздері- ту, елтаңба, мөр және олардың мағыналық толықтырылуы.