2-Модуль. Қазақстандағы Х-ХІІІ ғасырдағы мемлекеттер


Қазақстан жерінде Х-ХІІІ ғасырдағы пайда болған мемлекеттер, олардың этникалық және саяси тарихы қарастырылады.

Әдістемелік нұсқау: Бұл дәрісте Х-ХІІІ ғасырлардағы мемлекеттердің құрылуы, саяси тарихы, шаруашылығы, көршілес мемлекеттермен байланыстары қарастырылған.