ЖАДЫ КЛАСТАРЫ


  1.   Жады кластары.
  2.  Объектілердің локализациясы.
  3.  Глобальды объектілер.
  4.  Динамикалық жады.
  5.  Ішкі объектілер.
  6. Автоматты, статистикалық, ішкі айнымалылар.