БЕРІЛГЕНДЕР ҚҰРЫЛЫМЫ


  1.  Құрылымды қолдану.
  2.  Құрылымды сипаттау.
  3.   Құрылымдық айнымалыларды сипаттау.
  4. Құрылым массивтері.
  5. Берілгендердің құрылымы мен нұсқауыштар.