МОДУЛДЕР


  1.  Файлдан мәтіннің қосылуы. #include директивасы
  2. Стандартты модулдер.
  3. Программалау кезінде кітапхана функциясын қолдану.