СОӨЖ тапсырмалары


СОӨЖ №1. Программаны өңдеуге арналған техникалық тапсырма.

СОӨЖ №2. Программаны техникалық проектілеу этабы.

СОӨЖ №3. Алгоритмдердің құрылымдық сызбасын өңдеу.

СОӨЖ №4. Берілгендерді ұйымдастыру.

СОӨЖ №5. Программаны құжаттау.

СОӨЖ №6. мақұлданған программалық құжаттау түрі.

СОӨЖ №7. Программалық құжаттаудың бірлік жүйесі.

СОӨЖ №8. Есептеу жүргізу үшін қандай формулаларды қолдануға болады:

Сандардың дәрежесі;

ctg x

arcsin x

arccos x

arcctg x

loga x

СОӨЖ №9. Кездейсоқ өлшем түсінігі.

СОӨЖ №10. Кездейсоқ өлшеммен жұмыс істеуге арналған процедуралар мен функциялар.

СОӨЖ №11. TP және Си программаларының қолданылуын салыстыру.

СОӨЖ №12. Программа құру.

СОӨЖ №13. Программа құру.

СОӨЖ №14. Программа құру.

СОӨЖ №15. Программа құру