Тест сұрақтары


$$$ 1

Гистологияға анықтама беріңіз:

А. ағзаның формасы және құрылысы туралы ғылым

В. ұлпаның тіршілік қабілеті, құрылысы және дамуы туралы ғылым

С. жасушаның тіршілік қабілеті, құрылысы және дамуы туралы ғылым

D. ағзаның құрылысы, құрылысының жүйесі туралы ғылым

Е.талшықтардың құрамы туралы ғылым

$$$ 2

“Жасуша” атауына алғаш анықтама берген кім?

А. Р. Гук

В.А. Левенгук

С. М. Щультце

D. Я. Пуркине

Е. А. Станиславский

$$$ 3

Цитоплазманың жалпы белгіленген органоидтарын анықта:

А. эндоплазмалық тор, Гольджи аппараты, лизосома, центросома, ядрошық, микротүтікшелер

В. митохондрии, Гольджи аппараты, центросома, эндоплазмалық тор, рибосомалар, лизосомалар

С. эндоплазмалық тор, лизосомалар, миофибрильдер, центриоль, Гольджи аппараты, рибосомалар

D. эндоплазмалық тор, миофибрильдер, рибосомалар, митохондрий, Гольджи комплексі, центриоль

Е. нейрофибрильдер, тонофибрильдер, акросома

$$$ 4

Цитоплазманың трофикалық қосындыларын анықта:

А. ақуыз,май, көмірсу

В. тері, зәр, ақуыз

С. гормондар, сүт, май

D. пигмент, көмірсу, минералдық заттар

Е. ферменттер, шырын, көмірсу

$$$ 5

Жасуша ядросының құрылысын анықта:

А. кариолемма, кариоплазма, хроматин, митохондрии

В. кариолемма, кариоплазма, ядрошық,хроматин

С. кариолемма, хромосомалар, хроматин, кариоплазма

D. кариолемма, ядрошық, центросома, кариоплазма

E.кариоплазма, цитолемма, ядрошық

$$$ 6

Сперматозоидтардың құрылыс ерекшеліктері мен биологиялық қасиетін табыңыз:

А. хромосомалардың диплоидты жиыны бар, ядро-плазмалық қатынас 1/3, зат алмасуы қарапайым, дифференцияланған, бөлінеді

В.хромосомалардың гаплоидты жиыны бар, ядролық қатынас басым,анабиотикалық жағдайда болады,жасушасы аз дифференцияланған, бөлінбейді

С.гаплоидты жиыны бар,цитоплазмалық қатынас басым,анабиотикалық жағдайда болады,жасушасы аз дифференцияланған, бөлінбейді

D. коректік заттарынан тұрады, ядро-плазмалық қатынас болмайды, дифференцияланған, бөлінеді

Е.минералдық заттадан тұрады, ядро-плазмалық қатынас болмайды, дифференцияланады, бөлінеді

$$$ 7

Жұмыртқа жасушасының дамуы– овогенез қалай өтеді:

А. төрт кезеннең өтеді, төрт аналық жасуша түзіледі

В. барлық өмірі ағымында өтеді, периодсыз,бір аналық жасуша түзеді

С. сатысыз, көп аналықжасуша түзіледі

D. үш кезеннең өтеді, бір аналық жасуша түзіледі

Е. периодты түрде өтеді, сатысыз, көп аналық жасуша түзеді

$$$ 8

Ұрықтанудың спецификалығынне қамтамасыз етеді?

А. аналық пронуклеус

В. прокариот

С. аталық пронуклеус

D. синкорион

Е.сперматозоидтың басы мен мойыны

$$$ 9 В

Онтогенездің жеке этаптарын көрсетініз:

А. овуляция, ұрықтануы, зиготаның түзілуі, бөлінуі, гаструляция

В. ұрықтану, зиготаның түзілуі, бөлшектену, гаструляция, гистогенез

С. зиготаның түзілуі, бөлшектену, гаструляция, шеткі мүшелердің қалыптасуы, гистогенез және органогенез

D.зиготаның түзілуі, бөлінуі, гаструляция, шеткі мүшелердің қалыптасуы, органогенез

Е.овуляция, ұрықтануы,зиготаның түзілуі, бөлінуі, гаструляция

$$$ 10

Сүткоректілерде зиготаның бөлшектенуі типі қандай?

А. жартылай

В. толық біркелкі

С. асинхронды, толық

D.спиральді

Е. толық емес

$$$ 11

Құстарзиготасының бөлшектену типі қандай?

А.жартылай

В. толықбіркелкі

С. спиральды

D. дискоидальды жартылай

Е.асинхронды, толық

$$$ 12

Сүтқоректілердің гаструляция әдісің анықтаңыз :

А. инвагинация (ішке тартылу)

В. инвагинация және эпиболия

С. эпиболия

D. деляминация және иммиграция

Е. гаструляция

$$$ 13

Эктодермадан қандай эмбриональді бөлік түзіледі?

А. жүйке түтігі

В. ішек түтігі

С. сомиттер

D. хорда

Е. дерматом

$$$ 14

Мезодермадан қандай эмбриональді бөлік түзіледі?

А. хорда

В. сомиттер

С. нефротом

D.ішек түтігі

Е.жүйке түтігі

$$$ 15

Энтодермадан қандай эмбриональді бөлік түзіледі?

А. ішек түтігі

В. мезенхима

С. хорда

D. сомиттер

Е.жүйке түтігі

$$$ 16

Сүтқоректілердің ұрықтан тыс қабықтарың анықтаңыз:

А. сарыуыз қапшығы, амнион, аллантоис, хорион

В. сарыуыз қапшығы, амнион, серозды қабы, аллантоис

С. сарыуыз қапшығы, амнион, аллантоис, қабыршақ қабы

D. сарыуызқапшығы, амнион, аллантоис, плацента

Е. амнион, аллантоис, плацента, сарыуызқабы

$$$ 17

Эпителиальды ұлпа қандай ерекшеліктерімен сипатталады?

А. жасуша және жасуша аралық заттардан тұрады, полярлы, тамырларға бай

В. жасуша және талшықтардан тұрады ,қоздырғыш қасиеті бар

С. жасуша және жасуша аралық заттардан тұрады, қоздырғыш қасиеті бар

D. жасушадан тұрады, шекаралық орын алады, полярлы қасиеті бар, қан тамырлары болмайды

Е. жасуша және талшықтардан тұрады, қоздырғыш қасиеті бар

$$$ 18

Куб тәрізді бір қабатты эпителидің орналасқан жерін көрсетіңіз:

А. бүйрек өзекшелері,қалқанша без

В. ішек эпителиі

С. көмей,мұрын қуысының эпителиі

D. серозды қабық эпителиі

Е. қасаң қабық, ішек

$$$ 19

Ауыспалы эпителидің орналасқан жерін көрсетіңіз:

А. жатыр және жатыр түтігі эпителиі

В. бүйрек түбекшесі және қуықтың эпителиі

С. ауыз қуысы эпителиі , жұтқыншак,өңеш

D. серозды қабық эпителиі

Е. қасаң қабық, ішек

$$$ 20

Тек тірек қызметін атқаратын, тіректі-коректі ұлпаларды анықтаныз:

А. қан, лимфа

В. ретикулярлы ұлпасы, дәнекер ұлпасы

С. сүйек ұлпасы, май ұлпасы

D. сүйек ұлпасы, шеміршек ұлпасы

Е. қан,май ұлпасы

$$$ 21

Түйіршікті лейкоциттерге не жатады?

А. лимфоциттер, эозинофилдер, жас нейтрофилдер

В. моноциттер,таяқша ядролы нейтрофилдер, базофилдер

С. сегмент ядролы нейтрофилдер, базофилдер, лимфоциттер

D. базофилдер, эозинофилдер, нейтрофилдер

Е. моноциттер, таяқша ядролы нейтрофилдер, базофилдер

$$$ 22

Борпылдақдәнекер ұлпасын қандай құрылымдық элементтер құрайды ?

А. жасушажәне ұлпа сұйықтығы

В. жасуша және синцитий

С. жасушажәне симпласт

D. жасушажәнежасушааралық зат

Е. талшық және жасуша

$$$ 23

Қандай ұрықтық жапырақшадан тығыз дәнекер ұлпасы дамиды ?

А. эктодерма

В. мезодерма

С. мезенхима

D. энтодерма

Е. эндотелий

$$$ 24

Шеміршек ұлпасының жасушаларын көрсетіңіз:

А. остеоциттер, гистиоциттер

В. хондроциттер, хондробласттар

С. хондроциттер, остеобласттар

D. фибробласттар, хондробласттар

Е. гистиоциттер, фибробласттар

$$$ 25

Сүйек ұлпасының жасушаларын көрсетіңіз::

А. остеоциттер, гистиоциттер, хондроциттер

В. остеобласттар, хондробластар, ретикулоциттер

С. остеобласттар, остеоциттер, остекласттар

D. фибриоциттер, остеоциттер, гистиоциттер

Е. остеобласттар, фибробласттар, ретикулоциттер

$$$ 26

Бұлшықет ұлпасының даму көзін және құрылымдық элементін анықтаңыз:

А. энтодерма, дерматом,жасуша, аморфты зат

В. энтодерма, миотом, симпласт, синцитий

С. мезодерма, миотом, талшық, жасуша

D. мезенхима, миотом,жасуша, симпласт

Е. энтодерма, талшық

$$$ 27

Қаңқаның көлденең жолақты бұлшықет ұлпасынатән белгілерің көрсетініз :

А. қозғалысты қамтамасыз етеді, қоздыруға қабілетті, миоциттерден тұрады

В.қозғалысты қамтамасыз етеді, бұлшықет талшығынан тұрады,қоздырғыш

С. бұлшықет талшығына біріккен миоциттерден тұрады, бір-бірімен анастомозданады ,қоздыруға қабілетті

D.жиырылу автоматизмін қамтамасыз етеді,талшықтардан тұрады

Е. бұлшықет талшығына біріккен миоциттерден тұрады, бір-бірімен анастомозданады ,қоздыруға қабілетті

$$$ 28

Қандай құрылымдық элементтер нерв ұлпасын түзеді:

А. нейрондар, талшықтар, нейроглилиялар

В. синцитилер, жасуша, нейроглилиялар

С. симпласттар, жасуша, нейроглиялар

D. нейроглиялар, синцитилер, симпласттар

Е.симпласттар, жасуша,талшық

$$$ 29

Нерв жасушасы ерекшеліктерін анықтаңыз:

А. эктодермадан дамиды, бөлінбейді,көптеген өсінділері бар

В. мезенхимадан,мезодермадан дамиды,бөлінеді,өсінділері болмайды

С. энтодермадан, эктодермадан,мезодермадан дамиды, бөлінеді, өсінділері болмайды

D. мезенхимадан дамиды, бөлінеді, өсінділері болмайды

Е. энтодермадан,мезодермадан, эктодермадан дамиды, бөлінеді, өсінділері болмайды

$$$ 30

Тері жабындысының құрамын анықтаңыз:

А. торлы қабық, емізікшелі және дәнекер ұлпасы қабат

В. дерма,дәнекер ұлпасы қабат, эпидермис

С. торлы қабық,емізікшелі қабат, эпидермис

D. эпидермис, дерма, тері асты қабаты

Е.торлы қабат,емізікшелі қабат, эпидермис

$$$ 31

Экзокриннді секрециясын бөлетің тері түыңдыларың анықтаңыз:

А. шаштар, тер бездері, тұяқ

В. май бездері, құлақ тері қабаты

С. май бездері, сүт бездері, тер бездері

D. тұяқ, тырнақ, майтабан

Е.мүйіз, тұяқ, сүт бездері

$$$ 32

Шырышты қабығының құрылымы бойынша безді асқазанды анықтаңыз :
А. көпқабатты тегіс эпителимен жабылған,болбыр дәнекер ұлпалық өзіндік пластинкасы, бездері жоқ,бұлшықетті пластинка ұсақ қабаттар түзеді

В. бір қабатты цилиндр тәрізді эпителиймен жабылған, шырыш бөлетін өзіндік пластинкасы қалың, бездерімен толған

С. көпқабатты мүйізді эпителимен жабылған,бұлшықетті пластинканыңшырышты қабатында емізікшелері бар, бездері жоқ

D. бір қабатты цилиндр тәрізді эпителиймен жабылған,мойыны ұзын және денесі қысқа, бездері көп

Е.көпқабатты мүйізді эпителиймен жабылған, бұлшықетті пластинканың шырышты қабатында емізікшелері бар, бездері жоқ

$$$ 33

Күйіс қайытаратын малдардың көп камералы асқазанын көрсетіңіз:

А. мес қарын, тақия қарын, кітапша қарын, ұлтабар

В. мес қарын, тор, ұлтабар, асқазан

С. тақия қарын, ұлтабар, асқазан

D. ұлтабар, кітапша қарын , тор, асқазан

Е. тор, дивертикул, қалташа

$$$ 34

Ішектің жіңішке бөлігі қабырғасының қабаттарын көрсетіңіз :

А. шырышты, бұлшықетті, адвентиция

В. шырышты, бұлшықетті, серозды

С.шырышты, адвентиция, серозды

D. серозды, майлы, шырышты

Е. бұлшықетті, талшықты

$$$ 35

Жуан ішектің жінішке ішеккеқарағанда кілегейлі қабағының айырмашылығын көрсетіңіз:

А.бір қабатты призма тәрізді эпителимен астарланған, либеркюн бездері, оның түбінде панет жасушалары бар

В. ішек бүрлеріңде ішек крипталары бар, дуоденальді бездер,лимфоидты түйіндер - солитарлы фолликулалар байқалады

С.бір қабатты призма тәрізді эпителимен астарланған, солитарлы фолликулалар және пейер бляшкалары кездеседі

D. көпқабатты эпителиймен астарланған,анальді бездер байқалады

Е.бір қабаттыэпителиймен астарланған,анальді бездер байқалады

$$$ 36

Эндокринді Лангерсенс аралшығының В- клеткаларын анықтаңыз:

А. ең ірі, түйіршіктері оксифильді, гормон –глюкагон өндіреді, суда ериді және спиртте ерімейді

В. ашық, базофильді боялады, түйіршіктері спиртте ериді және суда ерімейді, гормон-инсулин синтездейді

С. орташа өлшемді гранулалар, гормон-соматостатин бөледі

D. эндокринді жасушалары ұсақ, ашық, олардың цитоплазмасында органоидтар байқалады, секреторлы гранулалар, гормон бөлмейді

Е.орташа өлшемді гранулалар, гормон-соматостатин бөледі

$$$ 37

Ірі сілекей бездерін көрсетіңіз:

А. ерін, тіл, тіл асты

В. беттік, таңдайлық, құлақ маңы

С. құлақ маңы, жақ асты, тіл асты

D. жақ асты, тіл, ерін

Е.беттік, таңдайлық, құлақ маңы

$$$ 38

Тыныс алу органдарының респираторлық бөліміне не жатады ?

А. мұрын қуысы, бронхиолалар, альвеолалар

В. жұтқыншақ, бронхтар, альвеолярлыжолдар

С. көмекей, трахея, альвеолярлы қапшықтар

D. альвеолалар, альвеолярлы жолдар, альвеолярлы қапшықтар

Е.көмекей, трахея, альвеолярлы қапшықтар

$$$ 39

Ауалы -гематикалық барьер құрылымының ерекшелігін көрсетіңіз:

А. бір қабатты көп қатарлы кірпікті эпителиймен астарланған, бездері бар

В.бір қабатты куб тәрізді эпителимен астарланған, кірпікшелі жасушалар, эластикалық талшықтар жақсы дамыған

С.альвеолярлы және респираторлы эпителийден тұрады, базальды мембранадан, эластинды талшықтар, эндотелиальды жасушалар

D.бір қабатты тегіс эпителимен астарланған,өзіндік пластинкасындабірінғай салалы бұлшықет жасушалары және эластинді талшықтары бар

Е.безі бар дәнекер ұлпасынан, бір қабатты көп қатарлы жайпақ эпителиймен астарланған

$$$ 40

Жүрек қабаттарын анықтаңыз:

А. эндокард, миокард, эпикард

В. миокард, эпикард, сірлі қабық

С. эпикард, перикард, адвентиция

D. адвентиция, миокард, эпикард

Е.эндотелий, адвентиция, серозды қабық

$$$ 41

Жүректің өткізгіш жүйесін анықтаңыз:

А. Кис- Флак түйіні,Гисс шоғыры аяқшалары және оның бұтақтануы, Пуркине талшықтары

В. Кис- Флак түйіні, Ашофф- Тавар түйіні, Гисс шоғыры, аяқшалары және оның бұтақтануы

С. Ашофф- Тавар түйіні , Гисс шоғыры, Кис- Флак түйіні, Пуркине талшықтары

D. аяқшалары және оның бұтақтануы,Гисс шоғыры, Ашофф- Тавара түйіні, Пуркине талшықтары

Е. Кис- Флак түйіні, Ашофф- Тавар түйіні, Гисс шоғыры, аяқшалары және оның бұтақтануы

$$$ 42

Артерияның қабаттарың анықтаныз:

А. интима, медиа, серозды қабық

В. медиа, адвентиция, интима

С. серозды қабық, медиа, адвентиция

D. адвентиция, интима, эластикалық мембрана

Е.шырықты қабық, медиа, серозды қабық

$$$ 43

Артериальді ғажайып торды не түзеді?

А. ашық (жүйелеуші) капиллярлар, қан плазмасы мен қан жасушасын бірге өткізітің

В. жабық (аралық) плазмалық капиллярлар, тек қана қан плазмасын өткізетін

С. артериальды капиллярлар, артериолаларға қайта айналатын

D. вена аралық капиллярлар,артериолалардан венулаларға өтетін

Е.жабық (аралық) плазмалық капиллярлар, тек қана қан плазмасын өткізетін

$$$ 44

Миелоидты қан түзуші органды анықтаңыз:

А. лимфа түйіндері, көкбауыр, айырша без

В. тимус, лимфа түйіндері, гемолимфатикалық түйіндер

С. қалқанша без, лимфоэпителиальды органдар,көкбауыр

D. қызыл сүйек кемігі, бауыр, көк бауыр

Е.тимус, лимфа түйіндері, гемолимфатикалық түйіндер

$$$ 45

Иммунды жүйенің шеткі органдарын анықтаңыз:

А. қызыл сүйек кемігі, бадамша бездері

В. айырша без, пейер бляшкалары

С. тимус, фабрициев сумкасы

D. көкбауыр, лимфа түйіндері

Е. айырша без, пейер бляшкалары

$$$ 46

Бүйрек нефронының қай бөлігінде зәрдің фильтрациясы жүреді?

А. нефронның проксимальды бөлімінде

В. бүйрек денешігіңде

С. ирек бөліміңде

D. дистальды бөлімінде

Е. жіңішке бөлімінде

$$$ 47

Бүйрек нефронының қай бөлімінде реабсорбция (қайта сіңіру)өтеді?

А. бүйрек денешігінде

В. проксимальды бөлімінде

С. дистальды бөлімінде

D. біріктіруші бөлімндеі

Е. бастапқы бөлімінде

$$$ 48

Әр нефронның құрамына кіретін құрылымдарды көрсетіңіз:

А. бүйрек денешігі, капсула мойыны, Шумлянский- Гейне түзу ілмегі, шығыңқы тізесі, дистальды бөлімі, байланыстырушы бөлімі

В. бүйрек денешігі, капсула мойыны, проксимальды бөлім, нефрон ілмегі, дистальды бөлімі, байланыстырушы бөлімі

С. бүйрек денешігі, нефрон ілмегі, төмен түсу тізесі, дистальды бөлімі, капсула мойыны, біріктіруші бөлімі

D. бүйрек денешігі, капсула мойыны, нефрон ілмегі, дистальды бөлім, жоғары шығу тізесі, дистальды бөлімді байланыстырушы бөлім, бйланыстырушы бөлімі

Е.бүйрек денешігі,нефрон ілмегі, түмен түсу тізесі, дистальды бөлімі, капсула мойыны, байланыстырушы бөлімі

$$$ 49

Жылқының плацента типін анықтаңыз:

А. эпителиохориальды

В. гемохориальды

С. десмохориальды

D. эндотелиохориальды

Е. аллантохориальды

$$$ 50

Еннің қай өзектеріңде спермиогенез жүреді?

А. тұзу ұрық өзектерде

В. ирек ұрық өзектерде

С.шығарушы өзектерде

D. ұрық торында

Е.әкелуші өзектерде

$$$ 51

Жұмыртқалықтын қыртысты затының немесе фолликулярлы аймағының құрамына кіретін құрылымды анықтаңыз:

А. біріншілік, екіншілік, үшіншілік фолликулалар, сары және атретизиялық денешектер

В. примордиальды, екіншілік фолликулалар, Граафов көпіршігі, тека, сары дене

С. біріншілік, екіншілік, үшіншілік фолликулалар , атрезиялық денешек

D. біріншілік, екіншілік фолликулалар, Граафов көпіршігі, сары дене, примордиальды фолликулалар

Е. біріншілік, екіншілік, үшіншілік фолликулалар

$$$ 52

Жануарлардың жатыр қабырғасының қабаттарың анықтаңыз:

A. ішкі, шырышты, эндометрий

B. миометрий, ортаңғы, шырышты

C. периметрий, бұлшықетті, серозды

D. эндометрий, миометрий, периметрий

E. миометрий, ортаңғы, шырышты

$$$ 53

Аллантохорион бүрлерінің орналасуы бойынша күйіс қайытарушы жануарлардың плацента типін анықтаңыз :

А. диффузды

В. белдік

С. котиледонды

D. дисктәрізді

Е.шашырыңқы

$$$ 54

Приматтардың плацента типін анықтаңыз:

А. эпителиохориальды

В. гемохориальды

С. десмохориальды

D. эндотелиохориальды

Е. аллантохориальды

$$$ 55

Эндокринді жүйенің орталық звеносының құрамына кіретін бездерді анықтаңыз:

А. қалқанша безі, эпифиз, бүйрек үсті безі қыртысы

В. ұрық өзегі, аналық без, бүйрек үсті безінің милы заты

С. қалқанша маңы безі , қалқанша безі, гипофиз

D. гипоталамустың нейросекреторлы ядролары, гипофиз, эпифиз

Е.ұрық өзегі, аналық без, бүйрек үсті безінің милы заты

$$$ 56

Ішкі секрция бездерінің морфологиялық ерекшелігін анықтаңыз:

А. шығу өзегі бар, базальды мембрана бар, тамырлар жеткіліксіз

В. шығу өзегі жоқ, базальды мембрана жоқ, тамырларға бай

С. шығу өзегі жоқ , тамырларға бай , базальды мембрана бар

D. базальды мембрана жоқ, шығу өзегі бар, тамырлар аз

Е.шығу өзегі жоқ , тамырларға бай, эпителий ұлпасы бар

$$$ 57

Аденогипофиз бөлігін анықтаңыз:

А. алдыңғы, артқы , аралық

В. алдыңғы, артқы, сұр төмпек

С. алдыңғы, аралық, туберальды

D. алдыңғы, аралық

Е.алдыңғы, аралық, соңғы

$$$ 58

Интерреналды жүйе құрамына кіретін құрылымды көрсетіңіз:

А. бүйрек үсті безінің милық заты, интерреналды денешік

В. бүйрек үсті безінің қыртысты заты, интерреналды денешік

С. бүйрек үсті безінің милы заты, параганглийлер

D.бүйрек үсті безінің қыртысты заты, параганглийлер

Е.бүйрек үсті безінің милы заты , ганглийлер

$$$ 59

Орталық жүйке жүйесі құрамына кіретін мүшелерді анықтаңыз:

А. бас ми, вегетативті ганглийлер

В. жұлын, нерв өрімдері

С. бас ми, жұлындық ганглийлер

D. бас ми, жұлын

Е. ганглийлер, жұлындық нервтер

$$$ 60

Қозғалтқыш болып табылатын жұлынның сұр затының жүйке ядроларын көрсетіңіз :

А. қозғалтқыш ядролар, комиссуральды ядролар

В. комиссуральды ядролар, Кларк ядролары

С. қозғалтқыш ядро, шоғырлы талшық немесе жасуша ядролары

D. дорсальды мүйізядросы, вегетативті ядро

Е.қозғалтқыш ядролар, комиссуральды ядролар

$$$ 61

Жұлынның ақ затының ұзын қозғалтқыш (эфферентті) өткізгіш жолының құрамына кіретін шоғырларды анықтаңыз:

А. жұқа шоғыр, тік жұлын-милық шоғыры, Говерс шоғыры

В. сына тәрізді шоғыр, айқасқан пирамидалық шоғыры, Монаков шоғыры

С. жұлын – төмпешік шоғыры, айқасқан пирамидалы шоғыр, Флексаг шоғыры

D.сына тәрізді шоғыры, тік пирамидалық шоғыры, Монаков шоғыры

Е.сына тәрізді шоғыры, жұлын шоғыры, Монаков шоғыры

$$$ 62

Ми қыртысының ганглиозды қабатын қандай клеткалар құрайды?

А. дән жасушалары- үлкен, Пуркине жасушалары

В.ұсақ жұлдызшалы жасушалар, Пуркине жасушалары

С. дән жасушалары - кіші, Пуркине жасушалар

D. ірі алмұрттәрізді нейроциттер, Пуркине жасушалары

Е. ұсақ жұлдызшалы жасушалар, Пуркине жасушалары

$$$ 63

Қарапайым микроскоппен көрінетін көз торының таяқша және колба тәрізді жасушалары қандай қабаттар түзеді?

А.пигментнтті эпителий қабаты, сыртқы дәнді қабат, ганглиозды қабат

В. таяқша жіне колба тәрізді қабаты, сыртқы шектелген мембрана, талшықты қабат

С.таяқша жіне колба тәрізді қабаты, сыртқы дәнді қабат, талшықты қабат

D.сыртқы торлы қабат, ішкі дәнді қабат, ганглиозды қабат

Е.таяқша жіне колба тәрізді қабаты, сыртқы шектелген мембрана, талшықты қабат

$$$ 64

Спиральды (кортиев) орган құрамына кіретін құрылымды көрсетіңіз:

А. негізгі мембрана, түкті (есту) жасушалары, тірек жасушалары

В.түкті (есту) жасушалары, тірек жасушалары, жабынды (кортиев) мембрана

С. түкті (есту) жасушалары, тірек жасушалары, кіреберіс мембрана

D. тірек жасушалары, спиральды пластинка, спиральды ганглийлер

Е.түкті (есту) жасушалары, тірек жасушалары , кіреберіс мембрана

$$$ 65

Сарыуызы аз жұмыртқа жасушасын атаңыз :

А. центролецитальды

В. телолецитальды

С. олиголецитальды

D. мезолецитальды

Е. полилецитальды

$$$ 66

“Жасуша” атауына алғаш анықтама берген кім?

А. Р. Гук

В. М. Щультце

С. А. Левенгук

D. Я. Пуркине

Е. А. Станиславский

$$$ 67

Ланцетникгаструляция типін анықтаңыз?

A. инвагинация

B. инвагинация және эпиболия

C. эпиболия

D. деляминация және иммиграция

E. иммиграция

$$$ 68

Талшықты болбыр дәнекер ұлпасын қандай құрылымдық элементтер құрайды

А. жасуша және ұлпа сұйықтығы

В. жасуша және синциттий

С. жасушажәне симпласт

D. жасушажәнежасушааралық зат

Е. талшық және жасуша

$$$ 69

Шырышты қабығының құрылымы бойынша безді асқазанды анықтаңыз :
А. көпқабатты тегіс эпителимен жабылған,болбыр дәнекер ұлпалық өзіндік пластинкасы, бездері жоқ,бұлшықетті пластинка ұсақ қабаттар түзеді

В. бір қабатты цилиндр тәрізді эпителимен жабылған, шырыш бөлетін өзіндік пластинкасы қалың, бездерімен толған,

С. көпқабатты мүйізді эпителимен жабылған,бұлшықетті пластинканың шырышты қабатында емізікшелері бар, бездері жоқ

D. бір қабатты цилиндр тәрізді эпителимен жабылған,мойыны ұзын және денесі қысқа бездері көп

Е. көпқабатты мүйізді эпителиймен жабылған, бұлшықетті пластинканың шырышты қабатында емізікшелері бар, бездері жоқ

$$$ 70

Артерияның қабаттарың анықтаныз:

A.интима, медиа, серозды қабық

B. медиа, адвентиция, интима

C. серозды қабық, медиа, адвентиция

D.адвентиция, интима, эластинді мембрана

E. серозды қабық, медиа, адвентиция

$$$ 71

Жануарлардың жатырының қабырға қабаттарын анықтаңыз:

A.ішкі, шырышты, эндометрий

B. миометрий, ортаңғы, шырышты

C. периметрий, бұлшықетті, серозды

D. эндометрий, миометрий, периметрий

E. миометрий, ортаңғы, шырышты

$$$ 72

Қандай жасушалар ми қыртысының ганглиозды қабатын құрайды?

A.дән жасушалары -үлкен, Пуркине жасушасы

B. ұсақ жұлдызтәрізді жасушалар, Пуркине жасушасы

C.дән жасушалары –кіші,Пуркине жасушасы

D.ірі алмұрттәрізді нейроциттер, Пуркине жасушасы

E.дән жасушалары –кіші, Пуркине жасушасы

$$$ 73

Цитологияға анықтама беріңіз:

А. ағзаның формасы және құрылысы туралы ғылым

В. ұлпаның тіршілік қабілеті, құрылысы және дамуы туралы ғылым

С. жасушаның тіршілік қабілеті, құрылысы және дамуы туралы ғылым

D. ағзаның құрылысы, құрылысының жүйесі туралы ғылым

Е. талшықтардың құрамы туралы ғылым

$$$ 74

Ланцетникке қандай бөліну типі тән?

A.жартылай(меробластикалық)

B.толық(голобластикалық)

C. радиальді

D. дискоидальді,жартылай

E.толық емес

$$$ 75

Сүткоректілерде зиготаның бөлшектенуі типі қандай?

А. жартылай

В. толық біркелкі

С. асинхронды, толық

D.спиральді

Е. толық емес

$$$ 76

Құстар зиготасының бөлшектену типі қандай?

А.жартылай

В. толықбіркелкі

С. спиральды

D. дискоидальды жартылай

Е.асинхронды, толық

$$$ 77

Сүтқоректілердің гаструляция әдісің анықтаңыз :

А. инвагинация (ішке тартылу)

В. инвагинация және эпиболия

С. эпиболия

D. деляминация және иммиграция

Е. гаструляция

$$$78

Эктодермадан қандай эмбриональді бөлік түзіледі?

А. жүйке түтігі

В. ішек түтігі

С. сомиттер

D. хорда

Е. дерматом

$$$ 79

Мезодермадан қандай эмбриональді бөлік түзіледі?

А. хорда

В. сомиттер

С. нефротом

D.ішек түтігі

Е.жүйке түтігі

$$$ 80

Энтодермадан қандай эмбриональді бөлік түзіледі?

А. ішек түтігі

В. мезенхима

С. хорда

D. сомиттер

Е.жүйке түтігі

$$$ 81

Сүтқоректілердің ұрықтан тыс қабықтарың анықтаңыз:

А. сарыуыз қапшығы, амнион, аллантоис, хорион

В. сарыуыз қапшығы, амнион, серозды қабы, аллантоис

С. сарыуыз қапшығы, амнион, аллантоис, қабыршақ қабы

D. сарыуызқапшығы, амнион, аллантоис, плацента

Е. амнион, аллантоис, плацента, сарыуызқабы

$$$ 82

Эпителиальды ұлпа қандай ерекшеліктерімен сипатталады?

А. жасуша және жасуша аралық заттардан тұрады, полярлы, тамырларға бай

В. жасуша және талшықтардан тұрады ,қоздырғыш қасиеті бар

С. жасуша және жасуша аралық заттардан тұрады, қоздырғыш қасиеті бар

D. жасушадан тұрады, шекаралық орын алады, полярлы қасиеті бар, қан тамырлары болмайды

Е. жасуша және талшықтардан тұрады, қоздырғыш қасиеті бар

$$$ 83

Куб тәрізді бір қабатты эпителидің орналасқан жерін көрсетіңіз:

А. бүйрек өзекшелері,қалқанша без

В. ішек эпителиі

С. көмей,мұрын қуысының эпителиі

D. серозды қабық эпителиі

Е. қасаң қабық, ішек

$$$ 84

Ауыспалы эпителидің орналасқан жерін көрсетіңіз:

А. жатыр және жатыр түтігі эпителиі

В. бүйрек түбекшесі және қуықтың эпителиі

С. ауыз қуысы эпителиі , жұтқыншак,өңеш

D. серозды қабық эпителиі

Е. қасаң қабық, ішек

@@@ Тiрек-қимыл аппараты
$$$ 85
Бiлiктi қаңқаға не жататынын көрсетiңiз
А.бас сүйектің ми және бет бөлімдері
В.бас, мойын, дене және құйрықтың қаңқасы
С.омыртқа жотасы
D.аяқтардың қаңқасы
Е. мойынның қаңқасы
$$$ 86
Жылқыда неше көкірек омыртқасы бар
А.20
В.14
С.18
D.12
Е.13
$$$ 87
Қай ұй жануарларда қанатша сүйек iлмекпен аяқталады
А. итте
В. шошқада
С. сиырда
D.жылқыда
Е. қойда
$$$ 88
Үй жануарларының иық белдеуі неше сүйектен құралған
А.1
В.2
С.3
D.4
Е.5.

$$$ 89

Сүйектер буындық байланыс орнында не түзеді
А.қыр
В.өсiндi
С.бүдыр
D.блок
Е. төмпек
$$$ 90

Қай жануардың атлантында қанат ойығы болады

А. шошқада
В. сиырда
С. жылқыда
D. итте
Е. қойда
$$$ 91
Қай жануардың төс сүйегінде «соколок» болады

А. жылқыда
В. қойда
С. сиырда
D. шошқада
Е. итте
$$$ 92
Қай жануардың құйымшақ сүйегiнiң жоталық өсiндiлерi болмайды
А. итте
В. шошқада
С. сиырда
D. жылқыда
Е. қойда
$$$ 93

Бас қанқасында неше жұп суйек орналасқан
А.13
В.12
С.10
D.11
Е.4
$$$ 94
Жылқының жоғарғы жақ сүйегінің латеральды бетінде
А. төмпек
В. қыр
С. шұнқыр
D. бұдыр
Е. тесік
$$$ 95
Көз жас тесігі қос
А. итте
В. сиырда
С. шошқада
D.жылқыда
Е. қойда
$$$ 96
Қай жануардың бiлек сүйектерінің арасында екі сүйекаралық кеністік байқалады

А. шошқада
В. итте
С. сиырда
D. жылқыда
Е. мысықта
$$$ 97
Итте бел омыртқалардың саны
А.4
В.5
С.7
D.8
Е.9
$$$ 98

Қай жануардың төс сүйегінде семсер өсіндісі болмайды
А. жылқыда
В. сиырда
С. итте
D. шошқада
Е. қойда

$$$ 99
Бас қанқасында неше тақ сүйек бар
А.6
В.7
С.8
D.5
Е.10
$$$ 100
Қай жануарда маңдай сүйегінде көз үсті тесігі болмайды

А. итте
В. шошқада
С. сиырда
D. жылқыда
Е. қойда
$$$ 101
Шошқада неше көкірек омыртқасы бар
А.13
В.12
С.14
D.16
Е.11
$$$ 102
Қанқа қандай бөлімдерден тұрады

А. бiлiктi және шеткi
В. мойын, көкірек, бел, сегізкөз
С. көкірек және жамбас
D.стилоподиум, зейгоподиум
Е. базиоподиум, акроподиум
$$$ 103
Қимыл аппаратының пассивті бөлігін не құрайды

А. сүйектер, байламдар
В. фасциялар
С. қанқа бұлшық еттері
D. бурсалар, капсулалар
Е. сiңiрлер
$$$ 104
Жылқының шонданай сүйегінде неше төмпек орналасады

А.3
В.4
С.5
D.1
Е.2
$$$ 105
Сүйек сегменттерiнiң саны сәйкес келедi
А. қабырғалардың санына
В. төс сүйектiң сегменттерiнiң санына
С. омыртқалардың санына
D. қабырға шемiршектерінің санына
Е. сiңiрлердiң санына

$$$ 106

Қай жануардың мойындырыктық өсінділері ұзын және тік болып келеді

А. шошқада

В. қойда

С. итте

D.жылқыда

Е. сиырда

$$$ 107

Қай бас сүйегінде ен көп тесіктер орналасады

А.қанатша

В.сынаша

С. самай

D.жоғарғы жақ

Е.төбе

$$$ 108

Самай сүйгінің қай бөлімінде есту сүйекшелері орналасады

А. емізікші

В. сүйектік

С. тастық

D. дабылдық

Е. қабыршақты

$$$ 109

Қай жануардың білек қанқасының шынтақ сүйегі ірі болып келеді

А.сиыр

В.ит

С.шошқа

D. жылқы

Е. қой

$$$ 110

Итте артқы аяқта неше саусақ

А.4

В.5

С.3

D.2

Е.6

$$$ 111

Шеткі қанқаға не жатады

А.бас қанқасының ми және бет бөлімдері

В.омыртқа жотасы

С.аяқ қанқасы

D. бас және мойын қанқасы

Е. мойын қанқасы

$$$ 112

Сиырда неше мойын омыртқа

А.7

В.8

С.10

D.5

Е.9

$$$ 113

Сиырда неше көкірек омыртқа

А.8

В.10

С.13

D.15

Е.14

$$$ 114

Сиырда неше бел омыртқа

А.4

В.6

С.10

D.8

Е.7

$$$ 115

Қай жунаурдың екінші мойын омыртқасының тісті өсіндісі цилиндр тәрізді

А. мысық

В. шошқа

С. жылқы

D. сиыр

Е. ит

$$$ 116

Қай жануардың көкірек омыртқасының көлденен өсіңдісінде латеральды тесік болады

А.қой

В.сиыр

С.жылқы

D.ит

Е. шошқа

$$$ 117

Қай жануардың бел омыртқасының краниальды буын өсінділері ілмек тәрізді

А. жылқы

В. сиыр

С. ит

D.шошқа

Е. қой

$$$ 118

Қай жануардың сегікөз сүйегінің ортаңғы қыры болады

А. жылқы

В. шошқа

С. сиыр

D. ит

Е. мысық

$$$ 119
Қай жануардың төс сүйегі 8 сегменттен құралған

А. қой
В. ит
С. сиыр
D. жылқы
Е. шошқа
$$$ 120
Бас қанқасының қай сүйегінде көздік саңылауы, көру және сопақша тесiктері болады
А. сынаша
В. торлы
С. маңдай
D. шұйде
Е. мұрын

$$$ 121
Қай жануарда шұйде сүйегінің тіласты тесігі қос болып келеді
А. сиыр
В. жылқы
С. шошқа
D.ит
Е. қой
$$$ 122
Қандай сүйек үш пластинкалардан тұрады: торлы, перпендикулярлы, көздік
А. маңдай
В. шүйде
С. мұрын
D. кескіш
Е. торлы
$$$ 123
Қай жануардың төменгi жақ сүйегінде бұрыш өсіндісі болады

А. сиыр
В. ит
С. қой
D.жылқы
Е. шошқа
$$$ 124
Қай жануардың білек қанқасының шыңтақ сүйегі редукцияға ұшұраған

А.сиыр

В. жылқы
С. қой
D.шошқа
Е. ит
$$$ 125
Қай сүйекте қыралды ойысы орналасады
А. жауырын
В. иық
С. тоқпан жілік
D. ортан жілік
Е. жамбас
$$$ 126
Қай сүйектің акромионы болады
А. тоқпан жілік
В. бiлек
С. жауырын
D. жамбас
Е. ортан жілік

$$$ 127

Дененің омыртқа жотасы бойынша ауызынан құйрықтың ұшына дейін өткізілген жазықтық қалай аталады

А. сегментальды
В. фронтальды
С. латеральды
D. сагитальды
Е. медиальды
$$$ 128

Жылқыда неше саусақ
А.2
В.3
С.4
D.1
Е.5
$$$ 129
Қай сүйекте жапқыш тесік орналасады

А. жауырын
В. жамбас
С. сирақ
D. иық
Е. бөксе
$$$ 130
Қай сүйектің ұршықтары болады

А. ортан жілік
В. тоқпан жілік
С. сирақ
D.бiлек
Е. жамбас
$$$ 131
Қай жануардың сирақ сүйегінің блогы қиғаш келген
А. сиыр
В. қой
С. шошқа
D.ит
Е. жылқы
$$$ 132
Желке байламы қай сүйек байланысына жатады

А. синсаркоз
В. синостоз
С. синдесмоз
D.синэластоз
Е. синхондроз

$$$ 133
Қабырға төс сүйекпен қалай байланысады

А. синэластоз
В. синсаркоз
С. синхондроз
D.синдесмоз
Е. синостоз
$$$ 134
Төмендегi аталған буындардың ішінде қайсы қарапайым көпбілікті
А. жамбас – ортан жіліктік
В. шынтақты
С. тiзе
D.құйымшақ - мықындық
Е. төменгі жақтық
$$$ 135

Төмендегi аталған буындардың ішінде қайсы кұрделі бірбілікті

А. иық буыны
В. шұйде - атлантты
С. төменгі жақтық
D.тізе буыны
Е. жамбас – ортан жіліктік
$$$ 136
Қай буының шемiршек дискісі болады
А. иық
В. шынтақ
С. тiзе
D. жіліншек
Е. самай – төменгі жақтық
$$$ 137
Бас сүйектерінің қайсысы тегiс жiкпен байланысады
А. үстiңгi жақ
В. мұрын
С. таңдай
D.торлы
Е. маңдай
$$$ 138
Қай сүйектің ұлкен және кіші төмпектері болады

А. ортан жілік
В. тоқпан жілік
С. сирақ сүйектері
D.бiлек қанқасы
Е. жамбас сүйегі
$$$ 139

Қай жануардың жамбас– ортан жілік буыңыңда қосымша сiңiр болады
А. ит
В. шошқа
С. қой
D.жылқы
Е. сиыр
$$$ 140
Жаурын мен тұлғаның аралығындағы байланыс түрін атаныз

А.синхондроз
В.синсаркоз
С.синэластоз
D.синдесмоз
Е. синостоз

$$$ 141
Самай - жақ буыны қозғалыстар түрлер бойынша қандай
А. бірбілікті
В. екі білікті
С. көп білікті
D.шар тәрiздiсi
Е. цилиндр тәрізді
$$$ 142
Құрылысына байланысты иық буыны
А. күрделі
В. қарапайым
С. аралас
D. ершік тәрізді
Е. бiр білікті
$$$ 143
Синхондроз туралы ұғым
А. сүйек ұлпасы арқылы байланыс
В. шемiршек ұлпасы арқылы байланыс
С. бұлшықет ұлпасы арқалы байланыс
D. серпімді ұлпасы арқалы байланыс
Е. дәнекер ұлпасы арқалы байланыс
$$$ 144
Сегізкөз және мықын сүйектерінің буындасатын беттері қалай аталады

А. қанат беті
В. буын бетi
С. құлақша буын беті
D. мықын фасеткасы
Е. бұдыр буын беті

$$$ 145
Иттерде жақ бұрышында жақсы бейнеленген
А. төмпек
В. өсiндi
С. тарам
D. шұңқыр
Е. қыр
$$$ 146
Иық белдеуiн үй жануарларында қай сүйек құрайды
А. жауырын
В. тоқпан жілік
С. жауырын, бұғана
D. жауырын, бұғана, коракоидтті сүйек
Е. жауырын және тоқпан жілік
$$$ 147
Акромион, буын ойысына дейін жетедi
А. итте
В. шошқада
С. сиырда
D. жылқыда
Е. қойда
$$$ 148

Қай аталған жануарлардың тоқпан жіліктің төмпек аралық сайы екеу

А. ит
В. шошқа
С. сиыр
D. жылқы
Е. қой
$$$ 149
Қай буын берік және қозғалмайтын болып табылады
А. жамбас-ортан жілікті
В. сегізкөз-мықындық

С. иық
D.шынтақ
Е. тізе

$$$150
Жануар денесің дорсальды және вентральды бөліктерге бөлетің жазықтық
А.сагитальды
В.фронтальды
С.сегметальды
D.медиальды
Е.латеральды