ӘДЕБИЕТТЕР


1 Негізгі әдебиеттер

1.1 Қожалы Б.Қ., Оңғарбаев Т.А. «Мал азықтандыру мөлшері мен

рациондары». - Алматы, 2014

1.2 Оразбаев С.Ә., Алимаев И.И., Төреханов А.Ә., Ысқақ Б.А. «Шабындық

және жайылымдық мал азығы өндірісі».- Алматы, 2012

1.3 Төреханов А.Ә., Жазылбеков И.Ә. «Қазақстанда мал мен құс азықтандыру және азық дайындау технологиясы». – Алматы, 2006

1.4 Әубәкіров Қ., Атақұлов Т., Ахмет А. «Мал азығын өндіру». – Алматы,

2011

1.5 Можаев Н., Серикпаев И. «Мал азығын өндіру».- Алматы, 2012

1.6 Касенов Аанимов М.М., Токаев С.Д., ж.б. «Құрғақ мал жемі өндірісінің

технологиялық процестерін қарқындатудың ғылыми және практикалық

негіздері».- Семей, 2012

1.7 Можаев Н., Серикпаев И. «Мал азығын өндіру практикумы».- Алматы,

2013

1.8 Абанова, М.Н. «Мал азықтандыру практикумы».- Алматы, 2007

2 Қосымша әдебиеттер

2.1 Омарқожаұлы Н., Көжебаев Б. «Көректендіруді құнарландыру».

/монаграфия/-Семей, 2012

2.2 Әубәріров Қ., Ахмет А., Шалабаев Қ., Жоламанов Қ., «Жаңа және

перспективалы мал азықтықты өсімдіктер». – Алматы, 2011