АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ПӘНІ, НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ, ӘДІСТЕРІ