ҚОСЫМША


1 кесте

Q-критерий шамалары

N

Α

0.90

0.95

0.99

3

0.89

0.94

0.99

4

0.68

0.77

0.89

5

0.56

0.64

0.76

6

0.48

0.56

0.70

7

0.43

0.51

0.64

8

0.48

0.55

0.68

9

0.44

0.51

0.64

10

0.41

0.48

0.60

2 кесте

Стьюдент коэффициентінің (tα) шамалары

f

Α

0.90

0.95

0.99

0.995

0.998

0.999

1

6.3130

12.7060

63.6560

127.6560

318.3060

636.6190

2

2.9200

4.3020

9.9240

14.0890

22.3270

31.5990

3

2.35340

3.1820

5.8400

7.4580

10.2140

12.9240

4

2.13180

2.7760

4.6040

5.5970

7.1730

8.6100

5

2.01500

2.5700

4.0321

4.7730

5.8930

6.8630

6

1.9430

2.4460

3.7070

4.3160

5.2070

5.9580

7

1.8946

2.3646

3.4995

4.2293

4.7850

5.4079

8

1.8596

2.3060

3.3554

3.8320

4.5008

5.0413

9

1.8331

2.2622

3.2498

3.6897

4.2968

4.7800

10

1.8125

2.2281

3.1693

3.5814

4.1437

4.5869

11

1.7950

2.2010

3.1050

3.4960

4.0240

4.4370

12

1.7823

2.1788

3.0845

3.4284

3.9290

4.1780

13

1.7709

2.1604

3.1123

3.3725

3.8520

4.2200

14

1.7613

2.1448

2.9760

3.3257

3.7870

4.1400

15

1.7530

2.1314

2.9467

3.2860

3.7320

4.0720

16

1.7450

2.1190

2.9200

3.2520

3.6860

4.0150

17

1.7396

2.1098

2.8982

3.2224

3.6458

3.9650

18

1.7341

2.1009

2.8784

3.1966

3.6105

3.9216

19

1.7291

2.0930

2.8609

3.1737

3.5794

3.8834

20

1.7247

2.0860

2.8453

3.1534

3.5518

3.8495

3 кесте

F-критерий шамалары (α=0,95)

f2

f1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

1

161.45

199.50

215.71

224.58

230.16

233.99

236.77

238.88

240.54

241.88

245.95

2

18.51

19.00

19.16

19.25

19.30

19.33

19.35

19.37

19.38

19.40

19.43

3

10.13

9.55

9.28

9.12

9.01

8.94

8.89

8.85

8.81

8.79

8.70

4

7.71

6.94

6.59

6.39

6.26

6.16

6.09

6.04

6.00

5.96

5.86

5

6.61

5.79

5.41

5.19

5.05

4.95

4.88

4.82

4.77

4.74

4.62

6

5.99

5.14

4.76

4.53

4.39

4.28

4.21

4.15

4.10

4.06

3.94

7

5.59

4.74

4.35

4.12

3.97

3.87

3.79

3.73

3.68

3.64

3.51

8

5.32

4.46

4.07

3.84

3.69

3.58

3.50

3.44

3.39

3.35

3.22

9

5.12

4.26

3.86

3.63

3.48

3.37

3.29

3.23

3.18

3.14

3.01

10

4.96

4.10

3.71

3.48

3.33

3.22

3.14

3.07

3.02

2.98

2.85

11

4.84

3.98

3.59

3.36

3.20

3.09

3.01

2.95

2.90

2.85

2.72

12

4.75

3.89

3.49

3.26

3.11

3.00

2.91

2.85

2.80

2.75

2.62

13

4.67

3.81

3.41

3.18

3.03

2.92

2.83

2.77

2.71

2.67

2.53

14

4.60

3.74

3.34

3.11

2.96

2.85

2.76

2.70

2.65

2.60

2.46

15

4.54

3.68

3.29

3.06

2.90

2.79

2.71

2.64

2.59

2.54

2.40

16

4.49

3.63

3.24

3.01

2.85

2.74

2.66

2.59

2.54

2.49

2.35

17

4.45

3.59

3.20

2.96

2.81

2.70

2.61

2.55

2.49

2.45

2.31

18

4.41

3.55

3.16

2.93

2.77

2.66

2.58

2.51

2.46

2.41

2.27

19

4.38

3.52

3.13

2.90

2.74

2.63

2.54

2.48

2.42

2.38

2.23

20

4.35

3.49

3.10

2.87

2.71

2.60

2.51

2.45

2.39

2.35

2.20

4 кесте

Сулы ерітіндідегі қышқылдардың диссоциациялану константалары

(250 С)

Қышқыл

К1

К2

К3

HI

1×1011HBr

1×109HCl

1×107H2SO4

1·103

1,2×10-2


HNO3

4,36×10HClO4

3,8·10CCl3COOH

2,2·10-2H2SO3

1,58×10-2

6,31×10-8


H3PO4

7,52×10-3

6,31×10-8

1,26×10-12

H3BO3

7,1×10-10

1,8×10-13

1,6×10-14

HF

6,61×10-4HNO2

4×10-4HCOOH

1,77·10-4CH3COOH

1,754×10-5H2CO3

4,45×10-7

4,69×10-11


H2S

6·10-8

1×10-14


HClO

5,01·10-8HCN

7,9×10-10H4SiO4

1,6×10-10

1,9×10-12


C6H5OH

1,0×10-10H2O

1,8×10-165 кесте

Сулы ерітіндідегі негіздердің диссоциациялану константалары (250 С)

Негіз

К1

К2

К3

KOH

2,9NaOH

1,5LiOH

0,44Ba(OH)2


0,23


Sr(OH)2


0,15


Ca(OH)2


4,3×10-2


Mg(OH)2


2,5×10-3


Fe(OH)2

1,2×10-2

5,5×10-8


CH3NH2

4,2×10-4NH3

1,7×10-5Zn(OH)2

1,3×10-5

4,9·10-7


Al(OH)3

8,3×10-9

2,1·10‑9

1,0×10-9

C6H5NH2

3,8×10-10Fe(OH)3

4,8×10-11

1,8×10‑11

1,5×10­-12

6 кесте

Активтілік коэффициентінің шамалары

Ион заряды

Иондық күш

0,001

0.01

0,02

0,05

0,10

1

0,98

0,92

0,89

0,85

0,80

2

0,77

0,58

0,50

0,40

0,30

3

0,73

0,47

0,37

0,28

0,21

4

0,56

0,23

0,12

0,06

0,04

7 кесте

Стандартты электродтық потенциалдар (250 С)

Электрод

Электродтық реакция

Eo , В

Li+/Li

Li+ + e = Li

-3.045

K+/K

K+ + e = K

-2.925

Ba2+/Ba

Ba2+ + 2e = Ba

-2.906

Ca2+/Ca

Ca2+ + 2e = Ca

-2.866

Na+/Na

Na+ + e = Na

-2.714

La3+/La

La3+ + 3e = La

-2.522

Mg2+/Mg

Mg2+ + 2e = Mg

-2.363

Be2+/Be

Be2+ + 2e = Be

-1.847

A13+/A1

Al3+ + 3e = Al

-1.662

Ti2+/Ti

Ti2+ + 2e = Ti

-1.628

Zr4+/Zr

Zr4+ + 4e = Zr

-1.529

V2+/V

V2+ + 2e = V

-1.186

Mn2+/Mn

Mn2+ + 2e = Mn

-1.180

WO42-/W

WO42- + 4H2O + 6e = W + 8OH-

-1.05

Se2-/Se

Se + 2e = Se2-

-0.77

Zn2+/Zn

Zn2+ + 2e = Zn

-0.763

Cr3+/Cr

Cr3+ + 3e = Cr

-0.744

Ga3+/Ga

Ga3+ + 3e = Ga

-0.529

S2-/S

S + 2e = S2-

-0.51

Fe2+/Fe

Fe2+ + 2e = Fe

-0.440

Cr3+,Cr2+/Pt

Cr3+ + e = Cr2+

-0.408

Cd2+/Cd

Cd2+ + 2e = Cd

-0.403

Ti3+, Ti2+/Pt

Ti3+ + e = Ti2+

-0.369

Tl+/Tl

Tl+ + e = Tl

-0.3363

Co2+/Co

Co2+ + 2e = Co

-0.277

V3+/V2+

V3+ + e = V2+

-0,256

Ni2+/Ni

Ni2+ + 2e = Ni

-0.230

Mo3+/Mo

Mo3+ + 3e = Mo

-0.20

Sn2+/Sn

Sn2+ + 2e = Sn

-0.136

Pb2+/Pb

Pb2+ + 2e = Pb

-0.126

Ti4+, Ti3+/Pt

Ti4+ +e = Ti3+

-0.04

D+/D2, Pt

D+ + e = 1/2 D2

-0.0034

H+/H2, Pt

H+ + e = 1/2 H2

0.000

Ge2+/Ge

Ge2+ + 2e = Ge

+0.01

Br-/AgBr/Ag

AgBr + e = Ag + Br-

+0.0732

Sn4+, Sn2+/Pt

Sn4+ + 2e = Sn2+

+0.15

Cu2+, Cu+/Pt

Cu2+ + e = Cu+

+0.153

Cu2+/Cu

Cu2+ + 2e = Cu

+0.337

Fe(CN)64-, Fe(CN)63-/Pt

Fe(CN)63- + e = Fe(CN)64-

+0.36

OH-/O2, Pt

l/2 O2 + H2O + 2e = 2OH-

+0.401

Cu+/Cu

Cu+ + e = Cu

+0.521

J-/J2, Pt

J2 + 2e = 2J-

+0.5355

Te4+/Te

Te4+ + 4e = Te

+0.56

MnO4-, MnO42-/Pt

MnO4- + e = MnO42-

+0.564

Rh2+/Rh

Rh2+/Rh

+0.60

Fe3+, Fe2+/Pt

Fe3+ + e = Fe2+

+0.771

Hg22+/Hg

Hg22+ + 2e = 2Hg

+0.788

Ag+/Ag

Ag+ + e = Ag

+0.7991

Hg2+/Hg

Hg2+ + 2e = Hg

+0.854

Hg2+, Hg+/Pt

Hg2+ + e = Hg+

+0.91

Pd2+/Pd

Pd2+ + 2e = Pd

+0.987

Br-/Br2, Pt

Br2 + 2e = 2Br-

+1.0652

Pt2+/Pt

Pt2+ + 2e = Pt

+1.2

Mn2+, H+/MnO2, Pt

MnO2 + 4H+ + 2e = Mn2+ + 2H2O

+1.23

Cr3+, Cr2O72-, H+/Pt

Cr2O72- + 14H+ + 6e = 2Cr3+ + 7H2O

+1.33

Tl3+, Tl+/Pt

Tl3+ + 2e = Tl+

+1.25

Cl-/Cl2, Pt

Cl2 + 2e = 2Cl-

+1.3595

Pb2+, H+/PbO2, Pt

PbO2 + 4H+ + 2e = Pb2+ + 2H2O

+1.455

Au3+/Au

Au3+ + 3e = Au

+1.498

MnO4-, H+/MnO2, Pt

MnO4- + 4H+ + 3e = MnO2 + 2H2O

+1.695

Ce4+, Ce3+/Pt

Ce4+ + e = Ce3+

+1.61

SO42-,H+/PbSO4, PbO2, Pb

PbO2 + SO42- + 4H+ + 2e =
PbSO4 + 2H2O

+1.682

Au+/Au

Au+ + e = Au

+1.691

2H-/H2, Pt

H2 + 2e = 2H-

+2.2

F-/F2, Pt

F2 + 2e = 2F-

+2.87

8 кесте

Ерігіштік көбейтінділері (250 С)

Қосылыс

ЕК

-lgЕК

Ag3AsO4

1·10-22

22

AgBO2

4· 10-3

2.4

AgBr

5.3·10-13

12.28

AgBrO3

5.5· 10-5

4.26

AgCN

1.4·10-16

15.84

Ag2CO3

1.2·10-12

11.09

Ag2C2O4

3.5·10-11

10.46

AgCl

1.78· 10-10

9.75

Ag2CrO4

1.1·10-12

11.95

AgI

8.3·10-17

16.08

Ag3PO4

1.3·10-20

19.89

Ag2S

2.0·10-50

49.7

AgSCN

1.1·10-12

11.97

Ag2SO3

1.5·10-14

13.82

Ag2SO4

1.6·10-5

4.80

AlAsO4

1.6·10-16

15.80

Al(OH)3

1·10-32

32.0

AlPO4

5.75·10-19

18.24

BaCO3

4.0·10-10

9.40

BaC2O4

1.1·10-7

6.96

BaCrO4

1.2·10-10

9.93

Ba3(PO4)2

6·10-39

38.22

BaSO3

8·10-7

6.1

BaSO4

1.1·10-10

9.97

Be(OH)2 (Be2+, 2OH-)

6.3·10-22

21.2

BiAsO4

2.8·10-10

9.36

BiI3

8.1·10-19

18.09

CaC4H4O6 (тартрат)

7.7·10-7

6.11

CaCO3

3.8·10-9

8.42

CaC2O4

2.3·10-9

8.64

CaCrO4

7.1·10-4

3.15

CaF2

4.0·10-11

10.40

CaHPO4

2.7·10-7

6.57

Ca(OH)2

5.5·10-6

5.26

Ca3(PO4)2

2.0·10-29

28.70

CaSO3

3.2·10-7

6.5

CaSO4

2.5·10-5

4.6

CdCO3

1.0·10-12

12.0

CdC2O4

1.5·10-8

7.8

Cd(OH)2

2.2·10-14

13.66

CdS

1.6·10-28

27.8

CoCO3

1.05·10-10

9.98

CoC2O4

6.3·10-8

7.2

Co(OH)2

1.6·10-15

14.80

Co(OH)3

4·10-45

44.4

Cr(OH)2

1.0·10-17

17.0

Cr(OH)3

6.3·10-31

30.20

CrPO4

2.4·10-23

22.62

CuBr

5.25·10-9

8.28

CuCN

3.2·10-20

19.49

CuCO3

2.5·10-10

9.6

CuC2O4

3·10-8

7.5

CuI

1.1·10-12

11.96

Cu(OH)2

2.2·10-20

19.66

Cu2(OH)2CO3 (малахит)

1.7·10-34

33.76

FeAsO4

5.8·10-21

20.24

FeCO3

3.5·10-11

10.46

FeC2O4

2·10-7

6.7

Fe(OH)2

8·10-16

15.1

Fe(OH)3

6.3·10-38

37.2

FePO4

1.3·10-22

21.89

FeS

5·10-18

17.3

Hg2Br2

5.8·10-23

22.24

Hg2Cl2

1.3·10-18

17.88

Hg2I2

4.5·10-29

28.35

Hg2SO4

6.8·10-7

6.17

Li2CO3

4.0·10-3

2.40

LiF

1.7·10-3

2.77

LiOH

4·10-2

1.4

Li3PO4

3.2·10-9

8.5

MgCO3

2.1·10-5

4.67

MgNH4PO4

2.5·10-13

12.6

Mg(OH)2

6.0·10-10

9.22

Mg3(PO4)2

1·10-13

13.0

MgSO3

3·10-3

2.5

MnCO3

1.8·10-11

10.74

MnC2O4

5·10-6

5.3

Mn(OH)2

1.9·10-13

12.72

MnS

2.5·10-10

9.60

Ni(C4H7O2N2)2 (диметилглиоксимат)

2.3·10-25

24.64

NiCO3

1.3·10-7

6.87

NiC2O4

4·10-10

9.4

Ni(OH)2

2.0·10-15

14.89

PbBr2

9.1·10-6

5.04

PbCO3

7.5·10-14

13.13

PbC2O4

4.8·10-10

9.32

PbCl2

1.6·10-5

4.79

PbCrO4

1.8·10-14

13.75

PbI2

1.1·10-9

8.98

Pb(OH)2

5·10-16

15.3

PbS

2.5·10-27

26.60

PbSO4

1.6·10-8

7.80

Sn(OH)2

6.3·10-27

26.20

Sn(OH)4

1·10-57

57

SnS

2.5·10-27

26.6

SrCO3

1.1·10-10

9.96

SrC2O4

1.6·10-7

6.80

Sr(OH)2

3.2·10-4

3.50

Sr3(PO4)2

1·10-31

31

ZnCO3

1.45·10-11

10.84

ZnC2O4

2.75·10-8

7.56

Zn(OH)2

1.2·10-17

16.92

Zn3(PO4)2

9.1·10-33

32.04

9 кесте

Комплексті иондардың тұрақсыздық константалары (200 С)

Орталық ион

Комплексті ион

К т-сыздық

lg К т-сыздық

Ag+

[Аg(NН3)2]+

6,8 ·10-8

7,24

Ag+

[Аg(CN)2]-

1,41·10-20

19,85

Al3+

[Аl(OH)4]-

1,0·10-33  

33,00

Al3+

[АlF6]3-

2,14·10-21 

20,67

Co2+

[Co(NН3)2]2+

8,51·10-6  

5,07

Cu2+

Cu(NН3)2]2+

9,33·10-13

12,03

Hg2+

[Hg(NН3)2]2+

5,0·10-8    

19,30

Hg2+

[Hg(Cl)4]2-

8,5 ·10-16   

15,07

Fe3+

[FeF6]3-

7,94·10-17 

16,10

Fe3+

[Fe(CN)6]3-

1,0·10-31  

31

Ni2+

[Ni(NН3)6]2+

1,23·10-8 

7,91

Zn2+

[Zn(OH)4]2-

2,19·10-15 

14,66

Zn2+

[Zn(NH3)4]2+

2,6·10-10

9,58

10 кесте

Салыстырмалы электродтардың стандартты сутек электродымен салыстырғандағы потенциалдары (250 С)

Салыстырмалы электрод

Электрод схемасы

Потенциал, В

Каломельді электрод

- қаныққан KCl

- KCl

- 0,1Н KCl

Hg/Hg2Cl2/KCl

+0,2412

+0,2801

+0,3337

Хлоркүміс электроды

- қаныққан KCl

- KCl

- 0,1Н KCl

Ag/AgCl/KCl

+0,1970

+0,2256

+0,2900

11 кесте

Иондардың қозғалғыштығы (250 С)

Катион

λ+

См. м2.×моль–1. 104

Анион

λ-

См. м2. моль–1.104

H+

349,9

OH

199,2

Li+

38,7

F

55,4

Na+

50,3

Cl

76,3

K+

73,5

Br

78,4

Rb+

77,5

I

76,9

Cs+

77,5

71,5

NH4+

73,5

CH3COO

40,9

Ва2+

63,6

SO42-

80