1-ШІ РЕЙТИНГТІҢ СҰРАҚТАРЫ


1. Кіріспе. Мал шаруашылығы ауыл шаруашылығының саласы.

2. Жануарлардың сыртқы пішіні мен дене бітімін бағалау.

3. Организм жеке дамуының заңдылықтары.

4. Ауылшаруашылық малдарын сұрыптау.

5. Сұрыптаудың мәні, генетикалық алғы шарттары.

6. Сұрыптаудың түрлері, малдың фенотипі мен генотипі бойынша бағалау әдістері.

7. Жұп таңдау түрлері және оларды жіктеу.

8. Мал тұқымы туралы ілім.

9. Мал тұқымы тұралы түсінік.

10. Мал тұқымын жерсіндіру.

11. Сирек және жоғалып бара жатқан тұқым генофондын сақтау.

12. Қазақстан Республикасында мал тұқымдарын жетілдіру мен тұқымдар шығарудың жоспары.

13. Ауылшаруашылық малдарын өсіру әдістері.

14. Таза тұқым өсіру мақсаты мен міндеті, оны қолдану жағдайлары.

15. Инбридинг.

16. Аталық ізбен аналық ұя бойынша өсіру, оның мақсаты мен міндеттері.

17. Будандастыру және гибридтеу. Биологиялық ерекшеліктері.

18. Мал шаруашылығында гибридтеуді пайдалану жетістіктері.