СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖУМЫСЫ


СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

5.1. Шектер.

5.2. Фунцкияның үзіліс нүктелері.

5.3.Параметрлік және айқын емес функциялардың туындысы

5.4. Лопиталь ереже арқылы шектерлі есептеу.

5.5. Функцияның өсу және кему аралықтары. Экстремумдары.

5.6. Функцияның ойыс және дөнес аралықтары

5.7. Асимптоталар.

5.8. Фукцияны толық зерттеу.

5.9 . Тамаша шектер,