Оқу практикасының мазмұны және практика кезіндегі студенттердің іс-әрекеті


Оқу практикасының жалпы мерзімі 2-семестрде 2 апта

1- кезең:

- ұйымдастыру жиынын өткізу;

- оқу практикасының мақсаты және мазмұнымен таныстыру, практика өту кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерімен таныстыру;

-  практика бойынша есепті рәсімдеу талаптарын меңгеру;

-  практика бойынша  сынақ өткізу (практика нәтижесі бойынша бағалау) талаптарын меңгеру: барлық  жоспарланған  тапсырмаларды орындауға қатысу, практика бойынша есепті жазу және қорғау.

2 – кезең:

- практика тапсырмаларын орындау;

- оқу практикасының күнделігін жүргізу;

- практика есебі бойынша жұмыс орындау.

3 – кезең:

- студенттер орындалған тапсырмалар нәтижелері бойынша баяндама жасау;

- практика бойынша есепті қорғау;

- практиканың ұйымдастырылуы және өткізілуі туралы пікірлермен (ұсыныстармен) алмасу;

- практиканы өткізуді жақсартуға арналған ұсыныстар жасау.

 

1-Кесте

Оқу практикасының кезектік таралу уақыты

Практиканың бөлімдері (кезеңдері)

Практиканың жалпы мерзімі, күн

Ағымдағы тексеру түрі

1

2

3

4

1

Ұйымдастыру жиналысы

0,5

Практикаға қатысушыларды тексеру

2

Тапсырмаларды орындау:

1. Химиялық ыдыстарды жуу және кептіру;

2. Таразы және таразыда өлшеу; 

3. Зертханада  жұмыс орындаудың негізгі тәсілдері:

3.1. Буландыру

3.2. Кептіру 

3

Күнделікті жүргізу барысын тексеру

Продолжение таблицы 1

1

2

3

4

2

3.3. Қақтау

3.4. Фильтрлеу

3.5. Центрифугалау

4. Заттарды тазалаудың және  бөлудің негізгі әдістері 

4.1. Қайта кристалдау  

4.2. Возгонка (сублимация)

4.3. Қайта айдау

5. CaCO3  және Fe(OH)3  BaSO4 тұнбаға түсіру кезінде зертханада жұмыс орындаудың негізгі тәсілдерін қолдану

(үлгіні өлшеу, үлгіні еріту, тұнбаға түсіру, фильтрлеу, кептіру, қақтау)

 

 

3

Өнеркәсіпорынымен таңысу (экскурсия)

1

Практикаға қатысушыларды тексеру

4

Практика есебі бойынша жұмыс (практика нәтижесін өңдеу)

1

Практикаға қатысушыларды тексеру

5

Практика есебін қорғау (орындалған  тапсырмалардың нәтижесі бойынша мәлімдеме жасау)

0,5

Практика бойынша есепті қорғау