ҚОСЫМША A


Оқу практикасын рәсімдеу  үлгісі

                           

ҚОСЫМША A

                                                                                                  

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

                                                                                                      

                                          (ЖОО атауы)

 

                                                                                                      

                                           (факультет  атауы)

                                                                                                      

                                           (кафедра  атауы)

 

 

    МАЗМҰНЫ

              Кіріспе

І  Аналитикалық шолу

1.1.Оқу практикасында қолданылатын қондырғылар мен ыдыстар

              1.1.1 Ыдыстарды жуу және кептіру

1.2. Оқу практикасында  зертханада  жұмыс орындаудың негізгі тәсілдері

              1.2.1 Буландыру, кептіру, қақтау, фильтрлеу, центрифугирлеу

1.3 Заттарды тазалаудың және  бөлудің негізгі әдістері 

              1.3.1 Қайта кристалдау, возгонка, қайта айдау  

ІІ Эксперименттік бөлім

 2.1 CaCO3,  Fe(OH)3, BaSO4   тұнбаға түсіру кезінде зертханада жұмыс    орындаудың негізгі тәсілдерін қолдану  (үлгіні өлшеу, үлгіні еріту, тұнбаға түсіру, фильтрлеу, кептіру, қақтау)

 2.2. Эксперимент нәтижесін математикалық статистика тәсілімен өңдеу

              Қорытынды

    Қолданылған әдебиеттердің тізімі

    Қосымша