ҚОСЫМША Б


                                                   ҚОСЫМША  Б  

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

                                                                                             

                                             (ЖОО атауы)

 

 

Кафедра                                                                                        

                                                      (кафедра атауы)

Мамандық                                                                                             

                                                (мамандық атауы)

 

 

 

Практика бойынша                                                           есеп

       (практика түрі)

                                                                                                                         

   (практикадан өту жері)

 

 

 

Студент                                                                                               

                (курс, топ)              (қолы, күні)                               (аты-жөні)

 

Университеттен

практика жетекшісі                                                                                   

                                                     (қолы, күні)                             (аты-жөні)

 

 

Комиссия мүшелері:             __              _____                                    

                                                  (қолы, күні)                            (аты-жөні)

                                         __           _____                                    

                                                   (қолы, күні)                            (аты-жөні)

                                                  __            _____                                    

                                                    (қолы, күні)                            (аты-жөні)

 

 

                ____________

       (баға %,  әріптік,  сандық)